top of page

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden
(versie 20210103; gepubliceerd op 03/01/2021 en sindsdien van kracht)

1.TOEPASSING
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.bloomsnblossoms.be met betrekking tot de op de website www.bloomsnsblossoms.be aangeboden producten. De website www.bloomsnblossoms.be is eigendom van en wordt beheerd door Kim Hendrickx. Kim Hendrickx heeft haar maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Rodeweg 8 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW nummer BE0756532197

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting

 

Door een bestelling te plaatsen op www.bloomsnblossoms.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.


Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.bloomsnblossoms.be

 

2. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Kim Hendrickx mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar BloomsnBlossoms, Rodeweg 8, 1860 Meise, België.

 

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Tabledress houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Niettegenstaande wij www.bloomsnblossoms.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.bloomsnblossoms.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

 

4. VERZENDINGSKOSTEN

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje en zijn geldig voor verzending binnen België en Nederland. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om het juiste tarief te ontvangen.

 

5. PRODUCTINFORMATIE

Kim Hendrickx tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

 

6. RETOURNEREN & SCHADE BIJ LEVERING

6.1

Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen of er is schade bij aankomst van je levering, moet u onze klantenservice (per e-mail: hello@bloomsnblossoms) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen of je schade melden. (geen retour mogelijk bij producten op maat) Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering of bespreken hoe we de schade zullen rechtzetten . Het artikel dient na goedkeuring binnen een termijn van 5 dagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de factuur op ons adres:
BloomsnBlossoms

Rodeweg 8

1860 Meise

België

 

6.2

Niet goedgekeurde, onvolledige of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

6.3

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten worden niet terugbetaald. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Kim Hendrickx, dan nemen wij de kosten voor verzending op ons.

 

7. LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Kim Hendrickx tracht een zo snel mogelijke levering te garanderen. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.


Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.


De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.


Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.


In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

 

8. PRIVACY

8.1

Kim Hendrickx maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

8.2

Bestellen bij Kim Hendrickx vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt. Kim Hendrickx gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van je bestellingen, leveringen en facturen en het opvolgen van betalingen. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als Koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

9. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.bloomsnblossoms.be, kunt u per e-mail (hello@bloomsnblossoms.be) contact opnemen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

bottom of page